Tuyển dụng

tuyennhansu

Hiện nay Samsung Thái Nguyên đang tuyển dụng rất nhiều vị trí.

Các bạn xem chi tiết: tại đây

Đây là thông bào tuyển vị trí Nhân viên kỹ thuật, Phòng cháy và Y tá.

ss tuyen dung

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>